Administració de finques ⋆ BZ GESTIÓ

Administració de finques

A BZ GESTIÓ ens dediquem a l’administració de Comunitats de propietaris des de 1980. Com a Administradors de Finques col·legiats comptem amb una assegurança professional de Responsabilitat Civil i una altra de caució, com a garantia dels nostres serveis.

Administració de finques

Administració de comunitats

L’administració de finques excel·lent

Amb la nostra gestió, cap propietari, inclosa la Junta, s’ha de preocupar pel bon funcionament de la Comunitat.

Trucant pel mòbil

Telèfon 24 hores

Avaries i incidències

Totes les incidències es gestionen a través d’un CALL CENTER i a Balsells Zaragoza Gestió fem seguiment de totes les incidències.

Whastapp

Missatges d’avaries

Avaries i incidències

Telèfon per enviar missatges d’avaries: només Whatsapp o SMS.

Atenció al client de dilluns a divendres de 9’h a 19’h

Amb la bona administració fem que tot rutlli!

Treballem amb industrials capacitats especialment per a les obres que s’acordin, prèvia presentació dels pressupostos que siguin conformes.

Gestiona la teva comunitat
Descarrega PDF
Descarrega PDF

Manual d’ús de l’Administrador virtual

Descarregat el manual d’ús de l’Administrador virtual de Comunitats de Propietaris, eina indispensable per la gestió de la teva comunitat.

Icona Administrador Virtual

Administrador virtual a Android

Per instal·lar l’administrador virtual en el teu telèfon mòbil Android, fes els següents passos:

 1. Obre Google Chrome i carrega la pàgina que desitgis afegir.
 2. Prem sobre el menú, els tres punts de la cantonada superior dreta.
 3. Tria «Afegir a pantalla d’inici» i tindràs l’accés directe a la web en el teu escriptori principal.

Administrador virtual a iPhone

Si vols instal·lar l’accés directe de l’administrador virtual en el teu telèfon mòbil Iphone, mira’t el següent PDF.

Zoom
Descarrega PDF
Descarrega PDF

Reunions virtuals de comunitats de propietaris amb Zoom

Les reunions virtuals de les comunitats de propietaris es faran a través de l’aplicació Zoom, fes els següents passos:

 1. Crea compte a Zoom
 2. Segueix els pasos que et demanin fins a activar el teu compte d’usuari de Zoom.
 3. Clica l’enllaç de la reunió que t’enviem.
 4. Recorda de tenir el micròfon apagat mentre no estiguis parlant.
 5. Pots ampliar la informació en el següent enllaç:
  Guia nous usuaris

Administració de comunitats

Les nostres funcions principals són:

 1. Redacció i tramesa de les convocatòries a les reunions.
 2. Informar i assessorar a la Comunitat de totes les normatives vigents i futures que han de complir.
 3. Assessorament legal propi del nostre despatx de tots els temes derivats de la Comunitat.
 4. Assistència a les reunions de copropietaris, tenint cura que els acords que es prenguin tinguin fonament legal.
 5. Redacció i tramesa de l’acta de la reunió a tots els copropietaris de l’immoble, un cop estigui conformada pel/ per la President/a de la Comunitat de Propietaris.
 6. Auditoria de costos de la Comunitat. Estudi de les despeses per reduir-ne les que siguin necessàries, sense que es perdi cap servei.
 7. Tramitació de tots els pagaments que afectin la Comunitat de propietaris, tant els ordinaris segons pressupost anual, acceptat per la Comunitat, com els extraordinaris (obres, etc.) que també s’hagin acordat. Els pagaments s’efectuaran únicament amb autorització expressa del/de la President/a de la Comunitat. D’ACORD AMB LA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES, EL CONTACTE DEL SR./A PRESIDENT DE LA COMUNITAT NOMÉS ES FACILITA ALS INDUSTRIALS EXPRESSAMENT AUTORITZATS.
 8. En el cas d’aprovació d’obres extraordinàries, assessorament dels mitjans per a finançar les mateixes; gestió de pressupostos, cas que la Comunitat ens ho encarregui, i gestió de les derrames aprovades amb ingrés directe de les dites derrames en un compte específic de la Comunitat.

 1. Presentació d’estat de comptes anual, integrant al mateix les despeses generals i els ingressos, així com la distribució dels pagaments i cobraments per a obtenir el saldo corresponent a cadascuna de les entitats.
 2. En el cas de les obres extraordinàries, presentació d’un estat de comptes diferenciat, integrants els pagaments i els cobraments, així com la distribució per a obtenir el saldo corresponent a cada entitat.
 3. Confecció i presentació de pressupost ordinari de despeses previstes per al proper exercici econòmic i forma d’atendre’l.
 4. Gestionar, vigilar i atendre l’assegurança comunitària. BZ Gestió som corredors d’assegurances, si actuem com a agents, tramitem el cobrament de les indemnitzacions, cursant abans l’avís corresponent.
 5. Efectuar el pagament dels impostos, especialment l’IBI, fins i tot els individualitzats, vigilant que l’import sigui correcte, si així ens ho encarreguen els propietaris.
 6. Atendre al/la President/a de la Comunitat, o als membres de la Junta en tots els afers que afectin la Comunitat, i a tots els propietaris que componen la Comunitat en tots els afers que se’n derivin.

Gestiona la teva comunitat
Vistes de Barcelona

Administració de qualitat

Ens ocupem del bon funcionament de la comunitat

Per oferir servei als nostres clients en recolzem en la tecnologia:

 • Accés en línia per consulta de la seva informació.
 • WhatsApp per la notificació d’avaries.
 • I una App pròpia per a gestionar des del mòbil la seva finca.

Li fem un pressupost personalitzat en funció dels serveis i característiques de l’immoble.

Els honoraris inclouen una reunió Ordinària a l’any. S’ofereix el despatx de l’Administrador per a fer les reunions. Les reunions amb la Comunitat, tant si són ordinàries com extraordinàries, es fan de dilluns a dijous.

El pagament de les quotes per atendre les despeses de la finca s’efectua de manera trimestral, amb els rebuts domiciliats en entitat bancària. En el cas de pagaments extraordinaris amb la periodicitat que els propietaris decideixin i també mitjançant rebuts domiciliats en entitat bancària.

Les reunions extraordinàries tenen un cost de 175,00 € més IVA per reunió.

Els serveis d’assessoria jurídica tindran un cost en funció de la feina que es faci (tramitació signatura digital; declaracions, fulls de salari, etc.).

NO COBREM CAP ALTRA QUANTITAT, NI EN CONCEPTE DE GESTIÓ PER COBRAMENT DE REBUTS, SUPLERTS, NI CORREU.

La Comunitat tindrà assignada al nostre despatx una persona suficientment capacitada, responsable directa de totes les gestions que ens puguin encarregar.

El nostre horari és de Dilluns a divendres de 9 a 14 hores i de 16 a 19 hores, excepte festius. No tanquem durant el mes d’Agost.

Tenen a la seva disposició el CALL CENTER 24 HORES per comunicar averies o incidències.

Gestiona la teva comunitat
BZ GESTIÓ és el que necessites! T’estalviaràs feina, temps i maldecaps.