Planificant un viatge

La millor assegurança d’assistència en viatges

Per viatjar i viatjar i només viatjar

Contracta l’assegurança d’assistència de viatge i compta amb la millor assistència, on siguis, per gaudir al màxim del teu viatge, perquè viatjar amb tranquil·litat no té preu!

Sigui quin sigui el teu tipus de viatge, destí i activitat: recorre tot l’estat, vés a l’estranger, puja’t al creuer, fes una escapada fugaç o bé llarga, cobertura de viatges per a joves de totes les edats.

Avantatges

Viatja sense preocupacions

Especialistes en viatges
Assegurances de viatge a mida
Assistència personalitzada
Suport professional 24h
Solucions flexibles
Descomptes per a grups*
* A partir de 5 assegurats 

Àmbits d’aplicació

Àmbits d'aplicació

Garanties: Assistència a persones

Oblida’t de qualsevol preocupació
Despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques i d’hospitalització de l’assegurat i de l’acompanyant.
Despeses de perllongament d’estada a hotel.
Repatriació o transport sanitari de ferits, malalts o morts.
Reincorporació al viatge de l’assegurat i acompanyant amb l’estada inclosa.
Repatriació o transport sanitari de ferits, malalts o morts.
Repatriació o transport de menors, discapacitats i/o acompanyant.
Tornada anticipada de l’ASSEGURAT per sinistre greu a la llar, o per mort o hospitalització d’un familiar NO ASSEGURAT.
Tornada de l’ASSEGURAT per adopció, incorporació a Cossos de Forces Armades o trasplantament d’òrgan.
Enviament urgent de medicaments o objectes no existents a l’estranger.
Servei de seguretat a la llar.
Protecció i anul·lació de targetes.
Avançament de fons a l’estranger, perllongament de visat
Ajuda a familiars a domicili, localització, enviament d’equipatges i en viatge.
Transmissió de missatges i servei dintèrpret.
Escolta de restes mortals.

Paquet opcional per disposar de cobertura de preexistències mèdiques i terrorisme.

Preparando el viaje
Tota l’assistència coberta
Segrest del mitjà de transport
Recuperació de dades
Responsabilitat civil
Reemborsament de vacances

Per accident, malaltia, mort de l’assegurat, entre d’altres.

Cancel·lació 

Despeses de cancel·lació, sempre que el reemborsament estigui justificat.

Protecció jurídica

Despeses en reclamacions, procediments oficials, …

Anul·lació

Despeses per anul·lació de viatge
Per salut, causes legals, motius laborals o causes extraordinàries.
Avaria o accident al vehicle propietat de l’ASSEGURAT que li impossibiliti iniciar el viatge.
Robatori de la documentació o equipatge que impossibiliti a l’ASSEGURAT iniciar el viatge.

En cas de no procedir a l’anul·lació, l’ASSEGURADOR garantirà el reemborsament de les despeses raonables i justificades del lloguer d’un vehicle per continuar el viatge com tenien previst.

Paquet opcional per disposar de cobertura de preexistències mèdiques i terrorisme.

Garanties opconals

Garanties opcionals

preexistències mèdiques i terrorisme

Paquet opcional per disposar de cobertura de preexistències mèdiques i terrorisme, ampliant la seva pòlissa a:

Assistència a persones (Màx. 100.000€)
Cobertura de despeses mèdiques com a conseqüència de malalties cròniques o preexistents en cas durgència vital.
Cobertura en cas de sinistres causats per actes de terrorisme.
Anul·lació
Cobertura en cas de complicacions i recaigudes degudes a malalties preexistents.
Cobertura en cas d’anul·lacions degudes a actes de terrorisme.
Garanties opconals

Garanties Covid-19

Sense cost addicional

Les garanties Cóvid-19 s’afegeixen sense que suposin cap cost addicional.

Assistència davant Covid-19

Despeses mèdiques, quirúrgiques i d’hospitalització.
Gastos mèdics, quirúrgics i d’hospitalització.
Repatriació de malalts.
Tornada de l’assegurat per hospitalització o mort d’un familiar per cóvid-19. Inclosa: Repatriació de lacompanyant.
Desplaçament dacompanyant en cas dhospitalització.
Estada de l’acompanyant desplaçat.
Servei de telemedicina a lestranger.
Assistència Covid-19

Pèrdua de serveis contractats per Covid-19

Reemborsament a l’assegurat dels serveis cancel·lats com a causa de qualsevol malaltia inclòs Covid-19.

Anul·lació de viatge per Covid-19

Despeses d’Anul·lació de viatge de l’assegurat i acompanyant en cas de Covid-19 Positiu dels mateixos o d’un familiar que no viatgi. (Inclòs també malaltia greu, malgrat que no convisqui al mateix domicili que l’assegurat).
Despeses d’anul·lació per mort de l’assegurat, familiar, persona que té cura de menors o superior jeràrquic.

Reemborsament de vacances per Covid-19

Reemborsament de vacances en cas de malaltia greu com Covid-19 o defunció de l’assegurat.
Reemborsament de vacances en cas de tornada anticipada per malaltia greu com Covid-19 que requereixi hospitalització o defunció del familiar que no viatja.
Médico atendiendo a un paciente
Reemborsament en cas de malaltia

Garanties complementàries Covid-19

Ampliació

Aquest complement permet ampliar la teva cobertura d’anul·lació i reemborsament de vacances davant de causes específiques derivades de Covid-19.

Preu: 1,19% sobre capital assegurat del viatge

Assistència persones (Il·limitat)
Tornada anticipada per Covid-19 o relacionats (+ de 38º de febre, fins i tot sense contagi confirmat)
Anul·lació de viatge (Màx. 5.000€)
Despeses d’anul·lació per Covid-19 o relacionades:
  • Anul·lació per quarantena individual o familiar.
  • Anul·lació per reacció adversa de la vacuna Covid-19 per part de l’ASSEGURAT o familiars.
Tornada anticipada

Reemborsament de vacances (Màx. 5.000€)

Reemborsament de vacances per Covid-19 o relacionats:
  • Per denegació d’embarcament o denegació d’entrada en un país per febre alta (+38º) de l’assegurat o d’algun dels seus familiars que hi convisquin.
Reemborsament de despeses

Primes més freqüents


ESCULL LA TEVA PRIMA

Les diferents primes depenen de la durada del viatge i de la destinació.

DuradesEspanyaEuropaMón
Fins a 5 dies13,04 € 24,59 € 42,75 €
Fins a 10 dies21,98 € 43,17 € 76,33 €
Fins a 17 dies30,06 € 57,68 € 110,19 €
Fins a 24 dies37,74 €65,39 € 138,10 €
Fins a 34 dies49,60 € 83,72 € 158,20 €
Fins a 60 dies88,60 € 146,79 € 267,58 €
Fins a 90 dies150,06 € 249,00 € 414,30 €
Fins a 365 dies 507,43 € 548,57 € 1.030,74 €

Ves sobre segur!

Trobarem quina és la millor cobertura per a tu.