Inici » Avís legal

Avís legal

En virtut de la Llei 15/1999 del 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades reflectides a aquesta comunicació, estan incorporades dins d’un fitxer automatitzat responsabilitat de l’empresa mercantil BALSELLS ZARAGOZA GESTIÓ, S.L.CIF: B-61525275, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 30293, Foli 115, Fulla Núm. B171562, Inscripció 1. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.bzgestio.com i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a BALSELLS ZARAGOZA GESTIÓ, S.L., de forma que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a BALSELLS ZARAGOZA GESTIÓ, S.L. o a tercers.

BALSELLS ZARAGOZA GESTIÓ, S.L. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet de BALSELLS ZARAGOZA GESTIÓ, S.L.

Amb els límits establerts a la llei, BALSELLS ZARAGOZA GESTIÓ, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de BALSELLS ZARAGOZA GESTIÓ, S.L. estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de qualsevol mena, doncs només es tracta d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de BALSELLS ZARAGOZA GESTIÓ, S.L. poden contenir enllaços (enllaços) a altres pàgines de tercers. Per això, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest lloc web són propietat exclusiva de BALSELLS ZARAGOZA GESTIÓ, S.L. o els seus llicenciats. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemament o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de BALSELLS ZARAGOZA GESTIÓ, S.L.

Així mateix, per accedir als serveis que BALSELLS ZARAGOZA GESTIÓ, S.L. ofereix a través de la web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix en la LOPD 15/1999, del 13 de desembre, l’informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de BALSELLS ZARAGOZA GESTIÓ, S.L., amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, en carrer de Cartagena, 241 4art 1a – 08025 BARCELONA o bé, enviar un correu electrònic a balsells@bzgestio.com.

Tanmateix, la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés perquè BALSELLS ZARAGOZA GESTIÓ, S.L. pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. En el suposat de no estar interessat a rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a BALSELLS ZARAGOZA GESTIÓ, S.L., a l’adreça anteriorment indicada o al correu electrònic balsells@bzgestio.com, manifestant la seva voluntat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els continguts proporcionats per BALSELLS ZARAGOZA GESTIÓ, S.L. estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de BALSELLS ZARAGOZA GESTIÓ, S.L. o de les persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei. BALSELLS ZARAGOZA GESTIÓ, S.L. no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se el BALSELLS ZARAGOZA GESTIÓ, S.L. tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular d’aquests, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a BALSELLS ZARAGOZA GESTIÓ, S.L., als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

BALSELLS ZARAGOZA GESTIÓ, S.L. ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui el correcte, BALSELLS ZARAGOZA GESTIÓ, S.L. no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s’ha de confiar en ella com si ho fos. BALSELLS ZARAGOZA GESTIÓ, S.L. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

BALSELLS ZARAGOZA GESTIÓ, S.L. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecte de la web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.
En cap cas BALSELLS ZARAGOZA GESTIÓ, S.L., les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol mena de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directament o indirectament, de l’ús i/o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquesta o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o d’errades en la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre medi, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari del fet que aquestes possibilitats i actes puguin ocórrer.

BALSELLS ZARAGOZA GESTIÓ, S.L. no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“enllaços”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i al risc totalment exclusiu de l’usuari. BALSELLS ZARAGOZA GESTIÓ, S.L. no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’ell, inclosos altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar malament un vincle, tant en connectar a la web de BALSELLS ZARAGOZA GESTIÓ, S.L. com en accedir a la informació d’altres webs des d’aquesta.

De vegades, aquesta web utilitza “Cookies”, és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent Informació:

1) Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la web;
2) Disseny i continguts que l’usuari va escollir en la seva primera visita a la web;
3) Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides i
4) Altres circumstàncies anàlogues.

L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. Això no obstant, BALSELLS ZARAGOZA GESTIÓ, S.L. no es responsabilitza del fet que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
Aquesta web és propietat de BALSELLS ZARAGOZA GESTIÓ, S.L. Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de BALSELLS ZARAGOZA GESTIÓ, S.L., són propietat exclusiva d’aquesta, tret que s’especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per BALSELLS ZARAGOZA GESTIÓ, S.L., per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i deuen ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de BALSELLS ZARAGOZA GESTIÓ, S.L. l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de BALSELLS ZARAGOZA GESTIÓ, S.L.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que se susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment d’aquestes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.