Ramon Balsells
En Ramon Balsells ha obtingut el certificat d’informador en crèdit hipotecari

A BZ GESTIÓ en Ramon Balsells ha obtingut el Certificat d’Informador en Crèdit Immobiliari. Com a Administrador de Century 21 BZ Gestió i Century 21 Xarxa necessitava aquesta certificació per poder informar o ajudar a un client a obtenir finançament, o per poder fer d’intermediari amb els bancs.

El certificat d’informador en crèdit immobiliari és una titulació que atorga el Banc d’Espanya. Perquè una empresa pugui operar com a informador ha d’estar registrada al Banc d’Espanya i és obligatori que l’administrador de l’empresa hagi obtingut aquest certificat.

Si un client ens demana que l’ajudem a aconseguir finançament, nosaltres parlem amb bancs amb els quals tenim acords i inclús amb brokers que poden aconseguir millors condicions amb els bancs.

Si un client ens demana que l’ajudem a aconseguir finançament, nosaltres parlem amb bancs amb els quals tenim acords i inclús amb brokers que poden aconseguir millors condicions amb els bancs.

Què és el certificat d’informador a crèdit immobiliari?

Una certificació que avalua els coneixements i competències bancàries i financeres per poder informar sobre crèdits immobiliaris segons la Llei 5/2019 reguladora dels contractes de crèdit immobiliari. La llei es va publicar el 15 de març a Espanya, però la directiva europea és de 2014. A Portugal, per exemple, ja fa dos anys que s’ha adaptat. Aquí s’ha aplicat molt de pressa i moltes immobiliàries no saben que és obligatori treure’s aquesta certificació per poder parlar d’hipoteques amb els clients.

La llei 5/2019 obliga que tota la gent que fa intermediació financera hagi de tenir uns coneixements i els ha de demostrar passant un examen.

Nosaltres ens adonem al juliol que hem de fer l’examen el 5 de setembre per aconseguir aquesta certificació, de manera que hem estat estudiant tot l’estiu: 50 hores de formació, un curs on hi havia vídeos i més d’onze mòduls amb un total d’unes 3.000 pàgines. El contingut era:

  • Mòduls de legislació
  • Mòduls financers
  • Fórmules per calcular quotes d’hipoteca
  • Què és millor si és un tipus fix o un tipus variable
  • Si és una hipoteca de tipus Alemany, Francès o de sistema Americà
  • Com es poden cobrir els riscos de la hipoteca

Regulació del procés de concessió del crèdit

I també es regula tot el procés de concessió del crèdit. Per exemple, d’ençà que el banc t’envia una oferta vinculant de la hipoteca fins que la signes han de passar uns deu dies perquè tinguis temps de llegir-la i d’estudiar-la. Alhora la llei 5/2019 obliga al comprador a anar dos cops a notaria: ha d’anar un dia que el notari l’informi de totes les condicions de la hipoteca i després ha de tornar un altre dia a la notaria a signar la compra.

Drets del comprador

La llei 5/2019 deixa molt clar quins drets té el consumidor, així diu que és el banc qui ha de pagar les despeses de notaria, l’impost d’hipoteca i el registre de la hipoteca. Ja que la taxació la paga el comprador aquest pot decidir amb quin taxador ho vol fer, el banc no pot imposar-ne un altre. A més la llei recull que el comprador té dret a escollir notari.

Tanmateix la llei diu que el banc no pot imposar les vinculacions: abans el banc et deia que et feia un interès millor a canvi de domiciliar les nòmines i d’agafar altres productes bancaris. Ara el banc pot informar-te de les vinculacions però no et pot obligar a contractar-les.

I una cosa molt important, treu la clàusula terra, aquesta clàusula ara és il·legal.

En conclusió, la llei 5/2019 reguladora dels contractes de crèdit immobiliari protegeix molt més al comprador, que ha d’estar molt més informat.

Banco de España
El Banc d’Espanya atorga el certificat d’informador en crèdit hipotecari

“Aquesta certificació professional avalua el conjunt de coneixements i competències bancàries i financeres necessàries per a realitzar tasques d’informació i comercialització en matèria de crèdit immobiliari així com els seus serveis i productes accessoris a clients o potencials clients i permet poder fer front a les presents exigències reguladores previstes en la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari (en endavant, LCCI), respecte del personal que proporciona aquests serveis a les entitats i intermediaris financers.”

FONT: INSTITUTO ESPAÑOL DE ANALISTAS FINANCIEROS.