Millorar l’eficiència energètica

Les comunitats de propietaris poden sol·licitar el nou programa d’Ajuts Europeus del Fons Next Generation per obres de rehabilitació que millorin l’eficiència energètica de l’edifici o per implantar fonts d’energia renovable.

Són uns fons de caràcter extraordinari per combatre els efectes negatius de la pandèmia COVID-19 i hauran d’executar-se abans del juny de 2026. Aquests fons tenen l’objectiu de reduir el consum d’energia i de baixar les emissions de CO₂, segons la normativa europea.

Per poder sol·licitar els fons cal que les comunitats de propietàries tinguin aprovada o en tràmit la inspecció tècnica de l’edifici. Hi ha una dotació de 162,7 milions d’euros a executar en uns quants exercicis.

Quines obres poden rebre subvencions?

Podran sol·licitar subvencions les obres de rehabilitació que suposin una reducció del 30% del consum d’energia primària no renovable, com ara el petroli, el carbó o el gas. També aquelles que redueixin entre un 25% o 35% la demanda de calefacció o refrigeració.

Així mateix, els edificis que tinguin elements amb amiant poden demanar fins a 12.000 € per la seva retirada.

Com demanar els ajuts?

A Balsells Zaragoza Gestió, com a Administrador de finques de la vostra comunitat de propietaris, podem donar-vos assessorament i tramitar aquestes subvencions. Per demanar els ajuts un arquitecte ha de fer un projecte tècnic que aconsegueixi un 30% de reducció de consum d’energia primària no renovable, més entre un 25% i 35% (depèn de la zona climàtica) de calefacció i refrigeració.

Segons l’estalvi energètic, la subvenció pot cobrir entre un 40% i un 80% de les despeses de l’obra. L’informe tècnic i la direcció d’obra també pot rebre subvenció.

La quantia de la subvenció és d’entre un 40% i un 80% segons el percentatge d’assoliment d’estalvi energètic, i pot arribar fins i tot al 100% en situacions de vulnerabilitat de la comunitat de propietaris. A més, els honoraris de la redacció del projecte i la direcció d’obra també són subvencionables.

Tenim una gran oportunitat per millorar la teva finca amb el desplegament dels fons Next Generation, posem-hi fil a l’agulla!

Sol·licitar a un arquitecte el projecte tècnic de reducció d’energia