Quan estàs bé, tot rutlla!

A BZ Gestió sabem que difícil pot ser entendre els detalls d’una assegurança de vida, per això volem explicar-vos quins són els criteris a tenir en compte a l’hora de fer una bona tria.

Una bona assegurança de vida ha de ser flexible, ha de donar liquiditat, ha de tenir avantatges fiscals.

A BZ Gestió som corredors d’assegurances des de 1980. Aquests anys ens han donat l’experiència necessària per conèixer molt bé quina és la millor assegurança de vida per protegir a la teva família i a tu, per això oferim l’assegurança Unit Linked d’Allianz, que compleix amb escreix aquestes tres qualitats, imprescindibles per una bona assegurança de vida.

Anem a veure els tres trets més importants: flexibilitat, liquiditat i fiscalitat.

La millor assegurança de vida: Unit Linked

Unit Linked és una assegurança de vida lligada a Fons d’Inversió amb tres grans virtuts: és flexible, dóna liquiditat i, el més important, té interessants avantatges fiscals.

A continuació t’expliquem amb la màxima transparència cada un d’aquests punts perquè puguis prendre la millor decisió.

1. Una assegurança flexible

Unit Linked és una assegurança de vida flexible, ja que la pots lligar a diferents fons d’inversió segons la rendibilitat que estiguis buscant i el risc que puguis assumir. Tens fons d’inversió de risc baix, moderat o alt. Pots canviar la distribució dels fons en els quals inverteixes quan vulguis. Els fons d’inversió moderats donen entre un 2% i un 4% a llarg termini. Tal com estan els tipus d’interès, qui et pot donar més?

Afegir que la prima pot ser única o es pot posar diners cada mes o cada any. També es poden fer aportacions extraordinàries.

2. Dona liquiditat

A què respon el concepte de liquiditat, en especial el de Unit linked?, doncs que pots rescatar el teu capital passat el segon mes, sense cap despesa, segons el Valor de Mercat del fons on has fet la inversió.

Dada important: en cas de decés de l’assegurat, els seus familiars, o els beneficiaris que s’hagi escollit, poden fer servir aquests diners per fer front a l’enterrament o a les despeses de cada dia. Així que és una assegurança que garanteix una liquiditat immediata. Pensa que es pot trigar fins a 3 mesos en disposar dels comptes d’una persona morta perquè s’ha de fer l’acceptació de l’herència.

3. Important avantatge fiscal

Els avantatges fiscals són els mecanismes que ens permeten disminuir l’import a tributar en la nostra declaració de renda. Unit Linked té dos avantatges fiscals:

  1. En vida: Només pagaràs l’IRPF sobre el benefici obtingut quan el recuperis.
  2. Però el més important, i per això és un producte molt interessant, en cas de la mort del prenedor, el capital a rebre per als beneficiaris NO tributarà com a Impost de Successions.

Per tot això, creiem que Unit Linked és la millor assegurança de vida, i això ens ho fa pensar el valor que atribueix a aquests tres elements, la flexibilitat, la liquiditat i els beneficis fiscals. Es pot demanar més?

Quina pau quan saps que els teus sempre estaran protegits.