Inici » Política de privacitat

Política de privacitat

Els continguts que formen part del lloc web www.bzgestio.com -textos, imatges, so i qualsevol altre material- són de titularitat exclusiva de Balsells Zaragoza S.L. o de tercers que n’han autoritzat l’ús a Balsells Zaragoza S.L. Tots aquests continguts tenen la consideració d’obres protegides de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, essent igualment d’aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria. No obstant això, s’autoritza la reproducció dels continguts del lloc web www.bzgestio.com sempre que s’esmenti la font i es faci un enllaç, llevat que s’indiqui de forma explícita que és necessari sol·licitar una autorització expressa.

Formularis i dades personals

Balsells Zaragoza S.L., vol garantir tots els drets relacionats amb la privacitat dels usuaris, assumint el requisit que marca la legislació espanyola (Llei Orgànica 15/1999,13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (B.O.E 14/12/1999) i a la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (B.O.E. 12/07/2002)).

D’aquesta manera, si vostè decideix utilitzar els formularis de la pàgina web de Balsells Zaragoza S.L., se sol·licitaran les dades estrictament necessàries per a la consecució del fi al qual està destinat aquest apartat del lloc web, que no és altre que el de facilitar la comunicació entre els usuaris i Balsells Zaragoza S.L.: informar sobre notícies, novetats, activitats i promocions. El seu tractament estarà enfocat únicament a la consecució d’aquestes finalitats.

Acceptant el formulari, l’usuari dóna el seu consentiment al tractament de les dades pel compliment del servei.

Les dades recopilades són les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit, les finalitats i serveis determinats, explícits i legítims de Balsells Zaragoza S.L. Aquestes dades no seran accessibles ni seran cedides per l’explotació per terceres empreses. En aquest sentit, Balsells Zaragoza S.L. es compromet a no revelar cap d’aquestes dades ni a compartir-les amb altres empreses a no ser que s’hagi especificat prèviament i l’usuari ho hagi autoritzat.

En qualsevol cas, pot exercir els drets d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita, acompanyada d’una fotocòpia del DNI, dirigint-se a: Balsells Zaragoza Gestió, S.L. carrer de Cartagena 241 4rt 1a, 08025 Barcelona.